Sponzoring
Rádi podpoříme zajímavé projekty a neziskové organizace. Rovněž poskytujeme slevy na naše produkty a služby pro všeobecně prospěšné organizace. Pokud chcete této možnosti využít, kontaktujte nás.
Pro koho především? Pro školy, školky, skautské oddíly, zájmové kroužky a kluby mládeže, policii, SDH a další záchranné složky zdravotnictví a humanitární organizace.
Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Invalid Input
Definice

Sponzoring je podpora převážně neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního příspěvku případně nefinanční podpory. Sponzor je někdy považován za synonymum mecenáše, na rozdíl od něho ale klade sponzorství v současnosti velký důraz na marketingový přínos pro sponzora, především pokud jde o jeho zviditelnění.